Când plătim penalități de reziliere la abonamentul de telefonie, internet sau televiziune?

Posted by
Share Button
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) le amintește utilizatorilor care dețin abonamente de telefonie, internet sau televiziune că rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei minime prevăzute de acesta va implica, de regulă, plata unor penalități. Penalități pentru rezilierea anticipată Utilizatorii care doresc rezilierea contractului prin care sunt abonați la servicii de comunicații electronice (telefonie, internet, televiziune) trebuie să verifice dacă a expirat perioada minimă a contractului (de regulă, 12 sau 24 de luni), iar, în caz contrar, care sunt sumele pe care ar trebui să le plătească pentru încetarea contractului înainte de expirarea acestei perioade. Acest lucru este valabil și pentru persoanele care doresc să-și porteze numărul de telefon, având în vedere că prin depunerea unei cereri de portare, acestea solicită automat și încetarea contractului de telefonie (fixă sau mobilă) pe care îl au cu furnizorul din rețeaua căruia vor să plece. Sumele percepute pentru rezilierea anticipată sau modul de calcul al acestora trebuie să fie specificate în contract, alături de perioada contractuală minimă și de alte condiții de încetare a contractului. Stabilirea prin contract a unor penalități pe care utilizatorii trebuie să le plătească în cazul în care doresc rezilierea contractelor înainte de expirarea perioadei minime contractuale nu este interzisă,  însă modalitatea în care penalitățile sunt fixate de furnizori este reglementată de legislația generală din domeniul protecției consumatorilor. Conform acestor prevederi legale, este abuzivă impunerea prin contract a unei sume fixe care trebuie plătită de utilizator în cazul denunțării unilaterale a contractului de către acesta. Mai multe detalii aici. Ce, cum și unde reclami În măsura în care consideră că penalitățile de reziliere anticipată prevăzute în contract sunt abuzive, utilizatorii se pot adresa Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Această instituție poate constata existența unor clauze abuzive, iar instanța de judecată poate dispune  modificarea contractelor aflate în curs de executare sau eliminarea acelor clauze din contractele preformulate, pe baza cărora sunt încheiate contracte noi cu utilizatorii finali. Utilizatorii pot sesiza ANCOM în situaţiile în care contractul de servicii de comunicații electronice nu conţine nicio precizare referitoare la durata acestuia sau în cazul în care furnizorul percepe penalități pentru rezilierea anticipată a contractului deși acestea nu au fost incluse în contract, urmând paşii din secţiunea Sesizează ANCOM. În cazul contractelor încheiate cu persoane fizice în calitate de utilizatori finali, ANCOM poate, de asemenea, sancționa furnizorii dacă perioada minimă contractuală este mai mare de 24 de luni sau dacă aceștia nu oferă posibilitatea de a încheia contracte și pe o perioadă de cel mult 12 luni. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot accesa InfoCentrul din pagina de internet a Autorităţii, www.ancom.org.ro, subsecţiunea Contractul pe înţelesul tău. Secţiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispoziţia utilizatorilor informații utile despre serviciile de comunicaţii electronice (telefonie, internet şi televiziune) şi serviciile poştale, pentru a-i sprijini în alegerea şi folosirea acestor servicii. Informațiile se referă în principal la încheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. În plus, utilizatorii pot găsi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro şi www.portabilitate.ro. Pentru a compara ofertele de telefonie şi internet, intraţi pe www.veritel.ro. 499
Share Button

Leave a Reply