ANCOM: Reglementări privind interconectarea IP pentru serviciile de telefonie, în consultare publică

Posted by
Share Button
ANCOM a lansat astăzi în consultare publică un proiect de decizie care stabilește cerințele tehnice armonizate și tarifele serviciilor auxiliare pentru interconectarea IP pentru terminarea apelurilor fixe și mobile în rețelele publice de telefonie.
ANCOM a considerat oportună o intervenție de reglementare în domeniul interconectării IP pentru a asigura șanse egale tuturor jucătorilor de pe piață, în contextul în care furnizorii alternativi de servicii de apeluri la puncte fixe, deţinători de reţele IP, se confruntă cu refuzul operatorilor mari privind accesul la interconectarea bazată pe tehnologie IP, aceştia din urmă creând și menținând bariere la intrarea pe piață. Sfera de aplicare Obligaţiile referitoare la interconectarea IP vor fi respectate de cei 36 de furnizori de telefonie fixă şi 5 furnizori de telefonie mobilă identificaţi în anul 2017 cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile. Lista furnizorilor cărora li se vor aplica măsurile de reglementare propuse poate fi consultată aici. Obligaţii impuse privind interconectarea IP Cei 36 de furnizori de telefonie fixă şi 5 de telefonie mobilă vor avea obligaţia ca, până cel mai târziu la data de 1 martie 2019, să facă publice, pe paginile proprii de internet, informații referitoare la condițiile în care oferă acest tip de servicii de interconectare. De asemenea, aceştia vor avea obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate şi de a aplica condiţii echivalente de interconectare în circumstanțe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau beneficiază deja de interconectare, începând cu data de 1 mai 2019. Totodată, pentru a facilita aplicabilitatea măsurii de reglementare, Autoritatea propune și tarifele pentru serviciile auxiliare interconectării IP, rezultate ca urmare a unei analize comparative la nivel european și a revizuirii unor modele de cost aplicate anterior de ANCOM în legătură cu anumite servicii asociate interconectării. Identificarea cerințelor tehnice pentru interconectarea IP Pentru a colecta și analiza datele necesare identificării cerințelor tehnice armonizate la nivel național aplicabile interconectărilor IP viitoare, Autoritatea a constituit un grup de lucru comun cu reprezentanți ai industriei în domeniul comunicațiilor electronice și specialiști în cercetarea tehnologiilor moderne IP şi a evaluat opiniile a 20 operatori de telefonie fixă și mobilă, reprezentativi la nivelul pieței. Procesul de consultare publică Proiectul de măsuri ale ANCOM de identificare şi reglementare a cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile în reţelele publice de telefonie precum și de reglementare a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 10.09.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro. Conform cadrului european de reglementare în domeniu, după consultarea națională a deciziei, ANCOM va notifica Comisia Europeană, Organismul Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC) şi autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de măsuri propuse. Comisia Europeană, OAREC şi celelalte autorităţi de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii şi observaţii în termen de o lună de la data notificării. Având în vedere observațiile transmise de organismele europene, ANCOM poate adopta setul de măsuri. 573
Share Button

Leave a Reply