ANCOM monitorizează permanent aplicarea Roam like at home

Posted by
Share Button
ANCOM anunță că monitorizează permanent aplicarea regulamentului european Roam like at home. Au fost aplicate sancțiuni unor operatori importanți pentru nerespectarea regulamentului european în ceea ce privește noile tarife pentru serviciile de roaming. 
Încă de la aplicarea regulamentului european Roam like at home, ANCOM a monitorizat permanent și a investigat punctual, în urma sesizărilor primite din partea utilizatorilor, modul în care operatorii de telefonie prezenți pe piața românească aplică prevederile acestuia. Neregulile depistate au fost sancționate de Autoritate cu amenzi și cu impunerea unor termene clare de remediere a acestora. Regulamentul nu prevede însă numai obligații pentru operatori, ci și drepturi ale acestora, pentru a-și stabili politicile comerciale în funcție de strategia fiecăruia. Unul dintre aceste drepturi este acela că operatorii pot comercializa oferte fără roaming, adresate utilizatorilor care nu călătoresc în afara țării sau care au alte opțiuni pentru situațiile în care nu se află în țară. Desigur, condiția este ca operatorii să informeze corect și complet utilizatorii cu privire la conținutul ofertelor. În urma controalelor efectuate de ANCOM, doi operatori au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 180.000 de lei pentru aplicarea incorectă a regulamentului european Roam like at home. Pentru că nu a notificat utilizatorii cu privire la faptul că a modificat clauzele contractuale (respectiv Termenii și condițiile generale de utilizare a serviciilor preplătite) referitoare la condițiile în care este furnizat serviciul de roaming, Vodafone a fost sancționat cu amendă în valoare de 30.000 de lei, operatorul remediind problemele identificate înainte de termenul acordat de 90 de zile. Pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabilă în contractele încheiate cu utilizatorii de servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente, Orange și Vodafone au fost sancționați cu câte o amendă în valoare de 50.000 de lei. Vodafone a mai fost sancționat cu o amendă în valoare de 50.000 de lei pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabilă în Termenii și condițiile generale de utilizare a cartelelor preplătite. Sesizări din partea utilizatorilor De la intrarea în vigoare a regulamentului Roam like at home și până în prezent, Autoritatea a primit aproape 300 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice din România privind aplicarea acestuia. Aproximativ 100 din totalul acestora au vizat neinformarea cu privire la introducerea politicii de utilizare rezonabilă în contractele cu utilizatorii, 90 au vizat aplicarea politicii de utilizare rezonabilă conform Roam like at home, iar 57 dintre acestea s-au referit la comercializarea ofertelor fără roaming inclus. Alte plângeri din partea utilizatorilor s-au referit la faptul că nu au fost avertizați că urmează să li se aplice suprataxe în roaming, existența unor limite pentru cantitatea de date disponibilă în roaming și neinformarea cu privire la modul în care acestea se aplică. Drepturile și obligațiile operatorilor de telefonie Operatorii de telefonie sunt obligați să aplice întocmai prevederile Regulamentului european Roam like at home. Acesta prevede ca minutele, SMS-urile și datele consumate în roaming în Spațiul Economic European (Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) să se scadă din resursele naționale incluse. După epuizarea acestora, consumul va fi tarifat la fel ca în România, în afara propriei rețele, dar în limitele unei utilizări rezonabile. Reglementările europene în vigoare nu interzic operatorilor să ofere planuri tarifare (abonamente/cartele preplătite/(extra)opțiuni) fără acces la roaming. Aceste planuri tarifare se adresează utilizatorilor care nu doresc să utilizeze serviciile de telefonie mobilă și atunci când călătoresc în afara României, preferând să beneficieze de resurse naționale la prețuri avantajoase. Potrivit reglementărilor europene în vigoare, pentru a preveni abuzurile, există limite clar stabilite pentru o utilizare rezonabilă a serviciilor de date, care pot fi mai mari sau mai mici decât traficul naţional inclus în abonament/(extra)opţiune, depinzând de preţul acestuia/acesteia. Operatorii sunt obligați să informeze utilizatorii serviciilor de comunicații electronice asupra politicilor de utilizare rezonabilă aplicate, a limitărilor consumului de date în roaming sau a modificării contractelor prin introducerea unor noi condiții de furnizare a serviciilor. Informații complete asupra prevederilor regulamentului Roam like at home, precum și drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor pot fi găsite aici. 468
Share Button

Leave a Reply