ANCOM pune în dezbatere utilizarea viitoare a frecvenţelor radio în subbanda 2300-2335 MHz

Posted by
Share Button

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat joi că lansează o consultare publică preliminară privind posibilitatea de alocare a subbenzii 2300 - 2335 MHz pentru servicii de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă.

”ANCOM lansează o consultare publică preliminară privind posibilitatea de alocare a subbenzii 2300 - 2335 MHz pentru servicii de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă. Răspunsurile din partea industriei vor contribui la fundamentarea deciziei Autorităţii cu privire la utilizarea frecvenţelor radio în această subbandă, dar şi la necesitatea de a modifica în mod corespunzător Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio (TNABF) pentru a reflecta noile utilizări”, precizeaază autoritatea.

Banda de frecvenţe 2300-2400 MHz (banda de 2300 MHz), din care face parte subbanda  2300-2335 MHz, este identificată la nivel global, în toate cele trei Regiuni ale Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), pentru utilizare în serviciul mobil terestru în scopul implementării sistemelor IMT (International Mobile Telecommunications), conform Regulamentului Radiocomunicaţiilor al UIT în vigoare. Această identificare nu împiedică folosirea benzii de către orice aplicaţii ale altor servicii cărora le este atribuită banda respectivă, conform TNABF.

Deşi banda de 2300 MHz nu este armonizată la nivelul UE pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, aceasta este utilizată intens pentru comunicaţii mobile de bandă largă la nivel global, în special în regiunea de telecomunicaţii Asia-Pacific (Regiunea 3 a UIT), existând implementări substanţiale ale sistemelor IMT în ţări precum India, China, Indonezia, ceea ce a condus la dezvoltarea şi extinderea ecosistemului de echipamente radio pentru banda de 2300 MHz, arată ANCOM.

„Interesul pentru banda de 2300 MHz este în creştere în Europa, unele ţări europene alocând deja sau intenţionând să aloce banda în discuţie pentru comunicaţii mobile de bandă largă în viitorul apropiat”, precizează autoritatea.

În prezent, cadrul de reglementare din România nu permite utilizarea subbenzii 2300-2335 MHz pentru furnizarea de reţele publice şi de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă, prin TNABF permiţându-se utilizarea sa pentru aplicaţii de tip MMDS (numai în zone rurale), precum şi pentru aplicaţii de tip PMSE (în special camere de luat vederi fără cordon şi legături video temporare pe suport radio portabile sau mobile), aplicaţii de bandă ultralargă şi aplicaţii de amator (cu statut secundar).

În analiza preliminară privind oportunitatea desemnării şi alocării subbenzii 2300-2335 MHz (din banda 2300-2400 MHz) pentru reţele de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă, ANCOM propune să fie luate în considerare informaţiile relevante în ceea ce priveşte următoarele criterii: gradul de armonizare a benzii de 2300 MHz la nivel internaţional/european; disponibilitatea echipamentelor în banda în discuţie; caracteristicile tehnice ale benzii de 2300 MHz; situaţia acordării benzii de 2300 MHz în Europa; disponibilitatea spectrului din subbanda 2300-2335 MHz în România, ţinând seama şi de aplicaţiile existente în aceeaşi subbandă sau în subbenzile adiacente, cu care reţelele MFCN trebuie să coexiste. 

”Autoritatea doreşte să obţină opinia persoanelor interesate cu privire la necesitatea şi oportunitatea desemnării şi alocării subbenzii 2300-2335 MHz pentru reţele MFCN, limitarea numărului de drepturi de utilizare/licenţe, aria furnizării reţelei/reţelelor, perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, obligaţiile de acoperire asociate licenţelor, procedura de acordare a drepturilor de utilizare şi taxa de licenţă”, spun reprezentanţii ANCOM.

Chestionarul „Consultare preliminară privind posibilitatea de alocare a subbenzii 2300 - 2335 MHz pentru servicii de comunicaţii electronice pe suport radio de bandă largă” poate fi consultat pe site-ul autorităţii. Observaţii şi propuneri pot fi trimise până la data de 20 noiembrie 2020.

Share Button

Leave a Reply