ANCOM a actualizat reglementările privind securitatea reţelelor publice de comunicaţii

Posted by
Share Button

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a actualizat reglementările privind securitatea reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial al României.

„În urma parcurgerii procesului de consultare publică, ANCOM a adoptat decizia nr. 70/2024 privind securitatea reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului care armonizează prevederile legislaţiei secundare cu dispoziţiile cadrului legal primar în domeniu. Principalele modificări adoptate vizează măsurile tehnice şi organizatorice care trebuie luate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pentru a gestiona în mod corespunzător riscurile la adresa securităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice”, se arată într-un comunicat al ANCOM, transmis joi AGERPRES.

În vederea raportării către ANCOM a incidentelor de securitate cu impact semnificativ, furnizorii de reţele publice şi/sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor evalua impactul incidentelor nu numai în funcţie de praguri cantitative (care vizează, de exemplu, numărul de utilizatori afectaţi şi durata incidentului), ci şi în funcţie de o serie de praguri calitative (incidente care afectează rutarea comunicaţiilor de urgenţă către Serviciul de urgenţă 112, incidente cu impact transfrontalier sau care afectează securitatea reţelelor şi serviciilor altui furnizor).

„Deoarece numărul incidentelor cauzate de întreruperi ale alimentării cu energie electrică ocupă o pondere însemnată din numărul total al incidentelor de securitate care au un impact semnificativ raportate de furnizori către ANCOM, decizia prevede obligaţia în sarcina furnizorilor mari de reţele publice de comunicaţii electronice de a asigura back-up electric pentru elementele de reţea”, precizează ANCOM.

Un element de noutate pe care decizia îl aduce este crearea Grupului Consultativ pentru Securitatea Comunicaţiilor Electronice. Acesta va fi format din reprezentanţi ai ANCOM şi ai furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului cu un număr de cel puţin 100.000 de conexiuni. Printre obiectivele acestui grup se află promovarea armonizării măsurilor de securitate, promovarea cooperării, evaluarea riscurilor emergente, facilitarea schimbului de informaţii şi bune practici şi analiza provocărilor la adresa securităţii reţelelor şi serviciilor.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 117/09.02.2024 şi a intrat în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor privind obligaţiile pentru măsurile de securitate, care intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării şi a prevederilor privind back-up-ul electric, care intră în vigoare în termen de 18 luni de la publicarea deciziei.

170
Share Button

Leave a Reply