O noua lege privind infrastructura de telecomunicatii este in vigoare

Posted by
Share Button
Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 559/25.07.2016 si intra in vigoare la data de 28 iulie 2016, clarifica si stabileste noi reguli pe baza carora furnizorii de retele de comunicatii electronice vor avea acces pe proprietatea publica sau privata pentru a construi sau intretine retelele de comunicatii electronice si elementele de infrastructura fizica asociate acestora, precum si conditiile in care se face accesul la infrastructura fizica a altor operatori. Acest act normativ instituie reguli noi pentru asigurarea transparentei in ceea ce priveste utilizarea infrastructurii fizice, pentru planificarea si coordonarea lucrarilor de constructii civile, dar si pentru autorizarea construirii retelelor de comunicatii electronice si a infrastructurilor asociate acestora. Noua lege preia o parte din prevederile deja existente in Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii, pe care o abroga partial, si asigura totodata transpunerea in legislatia interna a prevederilor Directivei 2014/61/UE. Legea stabileste conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata in vederea realizarii lucrarilor de construire a retelelor de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura fizica asociate acestora, accesul la infrastructura fizica a operatorilor de retea (furnizori de utilitati, infrastructura de transport a cailor ferate, drumuri etc.) siconstruirea de retele de comunicatii electronice si infrastructuri fizice asociate acestora. Accesul pe proprietatea publica Noul act normativ preia prevederile Legii nr. 154/2012 prin care au fost stabilite proceduri transparente si nediscriminatorii de incheiere a contractelor de acces pe proprietatea publica (publicarea de catre administratorii acestui tip de proprietate a conditiilor in care se realizeaza accesul, inclusiv tarifele maxime percepute pentru exercitarea dreptului de acces) si, in plus, prevede ca tarifele maxime de acces sa fie stabilite de ANCOM pe baza unei metodologii detaliate in scopul asigurarii unei uniformizari a acestora, dar si pentru cresterea transparentei si a obiectivitatii privind modul in care au fost stabilite. De asemenea, se elimina calificarea juridica a dreptului de acces ca drept de servitute, partile fiind libere sa aleaga forma juridica sub care acest drept se va exercita (de exemplu, dreptul de acces poate fi constituit si exercitat in baza unui simplu contract de inchiriere, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare). Accesul pe proprietatea privata In ceea ce priveste accesul pe proprietatea privata, se mentine reglementarea procedurii de incheiere a contractelor de acces pe proprietatea privata, insa, pentru respectarea principiului nediscriminarii, furnizorii de retele de comunicatii electronice care exercita dreptul de acces pe proprietatea privata, la fel ca in cazul accesului pe proprietate publica, au acum obligatia de a transmite ANCOM informatii privind datele de identificare a imobilului care face obiectul dreptului de acces, pretul si o copie a fiecarui contract de acces. Tarifele maxime ce vor fi stabilite de ANCOM pentru accesul pe proprietatea publica vor avea un caracter orientativ in negocierea preturilor pentru accesul pe, deasupra, in sau sub imobile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale. De asemenea, se reglementeaza accesul gratuit pe proprietatea privata atunci cand aceasta are acelasi titular cu imobilul ce urmeaza a fi conectat la reteaua de comunicatii electronice. Ca si in cazul accesului pe proprietatea publica, se elimina calificarea juridica a dreptului de acces ca drept de servitute. Accesul la infrastructura fizica a operatorilor de retea In ceea ce priveste dreptul de acces la infrastructura fizica, se reglementeaza obligatia operatorilor de retea de a acorda acces la infrastructura pe care o detin (stalpi, piloni, conducte, canale, cai ferate, drumuri etc.), acestia neputand refuza accesul decat din motive obiective si temeinic justificate. ANCOM va publica tarife orientative pentru accesul la anumite categorii de infrastructura fizica care vor constitui repere in negocierea contractelor de exercitare a dreptului de acces la infrastructura de catre operatorii de retele si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. ANCOM va crea un punct de informare unic pentru informatiile privind amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuala a infrastructurii fizice. Noi competente de solutionare a litigiilor au fost stabilite in sarcina ANCOM, aceste litigii putand avea ca obiect acordarea accesului la infrastructura fizica, inclusiv la cea instalata in interiorul unei cladiri, furnizarea de informatii privind amplasarea, traseul, tipul si utilizarea infrastructurii fizice, efectuarea inspectiilor elementelor de infrastructura. Coordonarea lucrarilor de constructii civile Noua lege instituie si anumite masuri ce vizeaza coordonarea lucrarilor de constructii civile, astfel ca operatorii de retea vor pune la dispozitia furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice, prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, informatii privind lucrarile de inginerie civila proprii, ANCOM fiind insarcinata cu solutionarea litigiilor privind furnizarea informatiilor privind lucrarile de inginerie civila si coordonarea lucrarilor. 452
Share Button

Leave a Reply