ANCOM stabileste procedura de solutionare a litigiilor aparute in legatura cu accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la o infrastructura fizica

Posted by
Share Button
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a dezbatut si adoptat astazi in Consiliul Consultativ procedura de solutionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice. Conform deciziei adoptate, ANCOM va solutiona litigiile dintre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si operatorii de retea, precum si dintre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si persoanele care detin cu orice titlu o infrastructura fizica instalata in interiorul unei cladiri. 
Decizia va fi trimisa spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei si va intra in vigoare in trei zile de la publicare.
Litigii ce pot fi solutionate de ANCOM
Conform deciziei, ANCOM poate solutiona litigiile aparute in situatiile in care partile implicate nu ajung la o solutie amiabila pe marginea unor dispute care se refera la:
  • acordarea accesului la infrastructura fizica, inclusiv daca aceasta este instalata in interiorul unei cladiri
  • modificarea clauzelor contractuale privind modalitatile si conditiile, inclusiv cele tarifare, in care se realizeaza accesul la infrastructura fizica, inclusiv daca aceasta este instalata in interiorul unei cladiri,
  • impiedicarea de catre operatorul de retea a executarii lucrarilor de acces
  • punerea la dispozitie a informatiilor referitoare la amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuala a infrastructurii fizice, precum si a unui punct de contact
  • efectuarea inspectiei elementelor de infrastructura fizica vizate in vederea instalarii unor elemente ale retelelor de comunicatii electronice
  • punerea la dispozitie a informatiilor referitoare la lucrarile de inginerie civila proprii aflate in curs sau planificate, precum si realizarea coordonata a acestora
Procedura de solutionare a litigiilor
Principalele aspecte reglementate de proiectul deciziei vizeaza modalitatea de sesizare a Autoritatii, actele premergatoare desfasurarii procedurii de solutionare a litigiilor, etapele desfasurarii procedurii propriu-zise (citarea partilor, desfasurarea intalnirilor, incidentele procedurale etc.), emiterea deciziei de solutionare a litigiului, termenele procedurale, precum si regulile aplicabile comunicarii actelor de procedura.
Astfel, in cazul aparitiei unei dispute care se refera la aspectele de mai sus, partea interesata trebuie sa sesizeze in scris ANCOM. Litigiul va fi solutionat de catre o Comisie care va transmite paratului un exemplar al sesizarii, insotit de celelalte documente furnizate de catre reclamant si ii va cere sa formuleze raspuns, in functie de obiectul litigiului, in termen de 5 sau 10 zile lucratoare. In functie de complexitatea cazului, partile pot fi invitate la mai multe intalniri in fata Comisiei care, pentru buna solutionare a litigiului, are dreptul de a solicita informatii suplimentare si de a apela la opinia unor specialisti externi, care vor avea calitatea de consultanti cooptati, precum si de a efectua verificari la fata locului.
In functie de obiectul disputei, un litigiu trebuie solutionat in cel mult 2 sau 4 luni de la data sesizarii printr-o decizie a presedintelui ANCOM care este obligatorie pentru parti, se comunica acestora si se publica pe pagina de internet a Autoritatii. Aceasta decizie are caracter de act administrativ-jurisdictional si poate fi atacata in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, fara parcurgerea procedurii prealabile.
Procedura de solutionare a litigiilor reglementata prin decizia adoptata este facultativa si gratuita.
473
Share Button

Leave a Reply