Soluții digitale pentru Sectorul 5 al Municipiului București

Posted by
Share Button

Primăria Sector 5, în calitate de Beneficiar, a lansat proiectului „Soluții digitale pentru Sectorul 5 al Municipiului București”, cod SIPOCA 1269/MySMIS2014+ 155759, conform unui comunicat remis astăzi.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/1014/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată).

Obiectivul general constă în consolidarea capacității administrative a Primăriei Sectorului 5, din Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, prin măsuri de planificare strategică (elaborare Strategie SMART CITY) și prin simplificarea procedurilor administrative în sensul dezvoltării și implementării unei aplicații informatice pentru alocare și gestionare fonduri nerambursabile locale din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general.Rezultatele așteptate sunt realizarea de mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung și se vor realiza proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni.

De asemenea, se vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile personalului din instituție în vederea sprijinirii măsurilor sau acțiunilor vizate de acest proiect.

208
Share Button

Leave a Reply