ANCOM: Viteza medie de download pentru internetul fix a crescut cu 10% anul trecut față de 2022

Posted by
Share Button

Utilizatorii de internet din România au înregistrat anul trecut o viteză medie de download de 587 Mbps pentru internetul fix prin cablu, în creştere cu aproximativ 10% comparativ cu 2022, şi o viteză medie de upload de 548 Mbps, în creştere cu 20%, conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor efectuate în cadrul platformei Netograf.

Se remarcă şi o creştere semnificativă a vitezelor medii de transfer în reţelele fixe prin WiFi, de la 135 Mbps în anul 2022 la 156 Mbps în 2023 pentru download, şi de la 111 Mbps la 126 Mbps pentru upload. De asemenea, în ceea ce priveşte internetul mobil, s-a înregistrat o viteză medie de download de 39 Mbps, uşor îmbunătăţită faţă de anul anterior şi o viteză medie de upload de 12 Mbps, se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

În anul 2023, prin intermediul platformei Netograf, au fost efectuate aproximativ 85.000 de teste valide la nivelul primilor cinci furnizori de internet fix, în funcţie de numărul de conexiuni.
Astfel, viteza medie de download pentru internetul fix prin cablu a cunoscut o creştere de aproximativ 10% faţă de anul anterior, atingând valoarea de 587 Mbps la nivelul primilor 5 furnizori de internet fix. În acelaşi timp, viteza medie de upload a înregistrat o creştere de 20%, ajungând la 548 Mbps.

În contextul în care conectarea wireless la reţelele fixe este tot mai utilizată, în anul 2023 s-a înregistrat o viteză medie de download pentru internetul fix prin WiFi de 156 Mbps, în creştere cu 15% comparativ cu anul 2022 şi o viteză medie de upload de 126 Mbps, în urcare cu 13% faţă de anul anterior, la nivelul primilor cinci furnizori de internet fix.

„Din analiza statisticilor aferente anului 2023 pentru internetul fix, se observă, în general, consolidarea unei tendinţe de echilibrare a vitezelor medii de download şi upload în reţelele fixe (prin cablu şi WiFi) pentru furnizorii mari de pe piaţa din România (în funcţie de numărul de conexiuni), fapt care sugerează adaptarea serviciilor de comunicaţii electronice la nevoile utilizatorilor”, spun reprezentanţii ANCOM.

În ceea ce priveşte serviciul de acces la internet mobil, statisticile obţinute din testele realizate de utilizatori în cadrul platformei Netograf în anul 2023 relevă o viteză medie de download de 39 Mbps (faţă de 38 Mbps în anul 2022) şi o viteză medie de upload de 12 Mbps (faţă de 15 Mbps în anul 2022).

În anul 2023, prin intermediul platformei Netograf, au fost efectuate aproximativ 31.000 de teste valide la nivelul furnizorilor de internet mobil.

Netograf este o platformă electronică concepută de ANCOM pentru a oferi utilizatorilor de internet din România un instrument independent, obiectiv şi gratuit pentru a verifica permanent calitatea serviciului de acces la internet. Utilizatorii pot verifica periodic dacă serviciul lor de internet corespunde calităţii specificate în oferta comercială şi în contractul încheiat cu furnizorul de comunicaţii electronice. Netograf oferă, de asemenea, acces la statistici detaliate privind parametrii de calitate, obţinute pe baza testelor realizate de utilizatorii platformei, dar şi funcţionalităţi suplimentare pentru utilizatorii care au cont în cadrul platformei (de exemplu posibilitatea realizării de teste programate şi accesul la informaţii detaliate privind testele proprii efectuate).

Platforma Netograf cuprinde o aplicaţie web disponibilă la adresa www.netograf.ro, prin intermediul căreia utilizatorii pot testa calitatea conexiunii de internet folosind un browser internet, atât de pe echipamente fixe (desktop, laptop), cât şi de pe echipamente mobile (telefoane mobile, tablete), o aplicaţie dedicată terminalelor fixe pentru Windows, care poate fi descărcată de pe site-ul aplicaţiei web şi aplicaţii dedicate terminalelor mobile pentru sistemele de operare Android şi iOS, disponibile în magazinele de aplicaţii (Google Play pentru Android şi App Store pentru iOS).

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenţei şi inovaţiei pe pieţele comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotaţie şi resurse tehnice asociate), încurajarea investiţiilor eficiente în reţele şi infrastructuri şi promovarea conectivităţii ultrarapide.

306
Share Button

Leave a Reply